Działalność firmy koncentruje się na obsłudze różnej wielkości i różnego statusu prawnego podmiotów gospodarczych w zakresie badania sprawozdań finansowych (przeglądy okresowe, audyty roczne).

Nasza Kancelaria od lat jest znana wśród firm audytorskich na terenie województwa Kujawsko-Pomorskiego. Około 40 podmiotów o zróżnicowanej formie prawnej, działających w różnych sektorach gospodarczych wybrała najwyższy standard oferowanych przez nas usług audytorskich.

Gwarantujemy wykonywanie usług w najlepszym interesie Państwa Firmy, zgodnie z posiadaną wiedzą zawodową i umiejętnościami, w sposób rzetelny i staranny, dochowując jednocześnie bezwzględnej tajemnicy zawodowej co do informacji i danych uzyskanych w toku ich wykonywania.

Tak sprecyzowany cel może zostać osiągnięty jedynie przy zachowaniu warunków pełnego profesjonalizmu świadczonych usług, co udaje się uzyskać dzięki nieustannemu podnoszeniu kwalifikacji zawodowych.

Współpraca z podmiotami gospodarczymi różnych branż pozwoliła nam zdobyć doświadczenie, dzięki któremu możemy odpowiedzialnie podejmować się realizacji zleceń audytingowych o najwyższym stopniu trudności.

Przy realizacji zadań stosujemy własne, oparte na bogatym doświadczeniu programy, techniki i metody badań, które są corocznie modyfikowane.

Wyspecjalizowaliśmy się w obsłudze audytorskiej wielozakładowych jednostek gospodarczych, w których zachodzi konieczność przeprowadzenia weryfikacji skonsolidowanych sprawozdań finansowych, gwarantujących sprawne i terminowe wykonywanie powierzonych nam zadań.

Nasza filozofia zmierza nie tylko do okresowej kontroli, ale współuczestniczenia w codziennych problemach i dylematach naszego Klienta. Służymy pomocą przy realizacji wszelkich prac przygotowaczych do bilansu.

Najlepiej jednak możemy Państwa przekonać do naszych zalet dopiero wtedy, gdy sami stworzycie nam możliwość współpracy, powierzając nam wykonanie audytu.

Dyrektor Kancelarii
Biegły Rewident
mgr Zenon Zbierski


Kancelaria Consultingowo-Usługowa "FINANCIER" posiada wpis na listę krajowych podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 648 nadany przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów.

Kancelaria Consultingowo-Usługowa "FINANCIER"
ul. Kopernika 46
87-720 Ciechocinek
tel. 606 218 838